Garment Printing kredietaccount algemene voorwaarden


Als bedrijf zijnde kunt u ervoor kiezen om een kredietaccount aan te sluiten bij Garment Printing. Dit heeft echter wel geven en bepaalde regels.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in samenhang met de algemene voorwaarden die hier te vinden zijn.

  1.   Algemeen:

Niettegenstaande tegenstrijdigheden in de hoofdvoorwaarden, deze algemene voorwaarden bevatten de enige wijze waarop Print This Print That Ltd t/a Garment Printing levert goederen, aangepaste goederen en diensten via de afgesproken betalingsdatum gekoppeld aan de creditrekening en mogen niet worden gewijzigd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, getekend door een directeur van Print This Print That Ltd t/a Garment Printing.

Alle accounts die zijn onderworpen aan een status. Door u aan te melden voor een account machtigt u ons om de noodzakelijke kredietreferenties te controleren.

De specifieke kredietlimiet en betalingsvoorwaarden en condities van uw account krijgt u schriftelijk als uw aanvraag is goedgekeurd.

  1. Annulering

De klanten kunnen hun creditaccount op elk moment annuleren door deze schriftelijk in te trekken bij de aangewezen accountmanager. Individuele bestellingen kunnen worden geannuleerd vóór verzending door telefoneren of e-mailen met uw accountmanager. Print This Print That Ltd t/a Garment Printing behoudt zich het recht dat betaalaccount zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

  1. Wijze van Betaling:

De klant betaalt binnen de afgesproken termijn, te rekenen vanaf de datum van de factuur Print This Print That Ltd t/a Garment Printing behouden zich het recht om rente in rekening te brengen op dagelijkse basis op openstaande bedragen ten belope van 3% boven SANTANDER – Alliance & Leicester commerciële bank basisrente.

Betalingen kunnen worden gedaan door BACS of per cheque. Alle betalingen moet het GPNL-referentie nummer bevatten. Deze kan gevonden worden op de factuur. Als een klant dan de kredietlimiet overschrijdt of openstaande betalingen niet kan betalen kunnen er geen verdere bestellingen worden verzonden totdat de rekening is teruggestort op krediet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en getekend door een directeur van Print This Print That Ltd t/a Garment Printing.

  1. Kortingen:

Van tijd tot tijd kunnen wij kortingen bieden aan klanten met een account op basis hoeveel deze hebben gespendeerd bij ons over een periode van tijd. Wanneer een korting beschikbaar wordt de korting periode en het overeengekomen bedrag vastgesteld, wij hebben geen enkele verplichting om ook de korting te continueren na de overeengekomen periode. We zijn niet verplicht om kortingen te geven en normaal gelden deze alleen voor bestaande klanten die een jaarlijks een bepaald hoeveel aankopen doen.